TERMENE ȘI CONDIȚII

Utilizarea Site-ului și achiziționarea Produselor, respectiv bunurile și serviciile digitale disponibile pe Site sunt reglementate de următorul set de Termene și condițiile (în continuare „TC” sau ”Contractul”), precum și de restul documentelor menționate în prezentul document, fiind aplicabile tuturor utilizatorilor, fie persoane fizice sau juridice, a site-ului www.ionutgheorghe.com (denumit în continuare Site-ul sau platforma (M13fit x Healthy Lifestyle 2.0), cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document.

Accesarea, utilizarea sau achiziționarea oricăror produse și servicii puse la dispoziția Dvs. pe platforma M13fit x Healthy Lifestyle 2.0 este supusă acceptării următorului set de termene și condiții, ce formează Contractul dintre Societatea noastră, și dumneavoastră.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul set de Termene și Condiții înainte de a plasa o comandă sau de a vă înscrie la un curs. 

Art.1. PĂRŢILE CONTRACTULUI

1.1 Prestatorul este GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA, cu sediul în Municipiul București, Str. Herța, nr 6, Sector 2, având CUI: 39131320, Nr de ordine la ORC F40/723/2018 și Identificator Unic la Nivel European EUID: ROONRC.F40/723/2018 și adresa de email contact@ionutgheorghe.com în continuare Prestatorul

1.2 Beneficiarul este persoana fizică sau juridică care accesează sau utilizează site-ul sau achiziționează Ebook cu conținut digital sau serviciile digitale (denumite în continuare produse sau bunuri și servicii digitale) puse la dispoziție de către Prestator și se identifică prin datele sale care apar pe factura de comandă care se generează în momentul completării formularului de înscriere și este denumit în continuare Beneficiar, Cursant sau Utilizator.

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”

Definiții:

În sensul prezentului set de termene și condiții, expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

 1. Produsul – orice material cu conținut digital, inclusiv, dar nefiind limitat la: E-books, conținut video, audio-video, audio, foto, conținut digital scris sau instrucțiuni de utilizare a oricăror astfel de produse.
 2. Ebook – este o versiune a unei cărți stocată sub forma unui fișier digital care poate fi citit pe o varietate de dispozitive, cum ar fi un computer, o tabletă, un ebook reader sau un telefon.
 1. a) bunuri cu elemente digitale– orice obiect corporal mobil care încorporează un conţinut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel încât, în absenţa respectivului conţinut digital sau serviciu digital, bunurile nu şi-ar putea îndeplini funcţiile;

b)consumator– orice persoană fizică care acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale;

c)comerciant– orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este publică sau privată, care acţionează în scopuri ce ţin de activitatea comercială, industrială, artizanală sau profesională;

d)conţinut digital– date produse şi furnizate în format digital;

e)contract la distanţă– orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

f)date cu caracter personal– astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE)2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;

g)preţ– bani sau o reprezentare digitală a valorii datorate în schimbul furnizării de conţinut digital sau de servicii digitale;

h)Plata și Facturarea -Prețurile afișate pe Platformă, la fiecare abonament în parte reprezintă prețul final platit de Utilizator.Prețurile unitare afișate pe site pot fi modificate de către Platformă, fără ca prețul afișat să reprezintă o ofertă unilaterală irevocabilă de a contracta.

Plata se poate face prin oricare dintre următoarele modalități: plata online printr-un procesator de plăți autorizat și tranfer bancar urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății.

GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA nu este răspunzătoare pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.

GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA nu este răspunzătoare pentru procesarea în mod eronat a plății ca urmare a unei greșeli a Utilizatorului în efectuarea transferului bancar.

Factura fiscală pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi transmisă pe adresa de email introdusă la momentul achiziției.

 1. i) serviciu digital– un serviciu ce prezintă una dintre următoarele caracteristici: 
 1. a) permite consumatorului crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital;
 2. b) permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de consumator sau de alţi utilizatori ai serviciului respectiv sau orice altă interacţiune cu aceste date;

j)suport durabil– orice instrument care permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare, pentru o perioadă adecvată scopului informaţiilor şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate (de ex. adresa de poștă electronică)

k)piaţă online– orice serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicație gestionată de către profesionist sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distanţă cu alţi profesionişti sau consumatori.

 1. l) Abonamente recurente – dacă selectați un serviciu cu o caracteristică de reînnoire automată („Abonament recurent”), autorizați GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA să vă mențină informațiile despre cont și să încaseze contul respectiv la reînnoirea Serviciului pe care îl alegeți, fără nicio altă acțiune cerută de dvs.

  În cazul în care GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA nu poate să vă perceapă contul, GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA pe parcursul a 7 de zile va reîncerca facturarea periodic, o data la 3 zile. După expirarea termenului de 7 de zile și în lipsa unei perceperi reușite a contului GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA va suspenda serviciile oferite către dumneavoastră până la efectuarea plății primite.

   GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA poate modifica din când în când prețul abonamentelor recurente și vă va comunica în avans orice modificare a prețului și, dacă este cazul, termenul și modalitate în care puteți cum să acceptați aceste modificări. Modificările de preț pentru abonamentele recurente vor intra în vigoare la începutul următoarei perioade de abonament după data modificării prețului. După cum este permis de legislația locală, acceptați noul preț continuând să utilizați abonamentul dvs. recurent după ce modificarea prețului intră în vigoare. Dacă nu sunteți de acord cu modificările de preț, aveți dreptul să respingeți modificarea prin anularea abonamentului dvs. recurent înainte ca modificarea prețului să intre în vigoare. Prin urmare, asigurați-vă că ați citit cu atenție orice astfel de notificare a modificărilor de preț.

   Plățile nu sunt rambursabile și nu există rambursări sau credite pentru perioadele utilizate parțial.Dacă ați cumpărat un produs sau serviciu din platforma GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA sub formă de abonament recurent, acest produs trebuie achitat complet întrucât este un produs digital și beneficiați de tot produsul la achiziție. Nu vom rambursa niciun fel de taxe de abonament deja plătite către noi.

   În orice moment și din orice motiv, putem oferi o rambursare, o reducere sau alte contraprestații unora sau tuturor utilizatorilor noștri („credite”). Cuantumul și forma acestor credite și decizia de a le acorda sunt la discreția noastră exclusivă și absolută.

 1. Acordarea de credite într-o singură situație – nu vă dă dreptul la credite în viitor pentru cazuri similare și nici nu ne obligă să oferim credite în viitor, în niciun caz. Dacă v-ați abonat pe site-ul nostru web, puteți anula contactând asistența la adresa contact@ionutgheorghe.com.
 2. Dreptul de retragere – Produsele oferite de GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA prin intermediul site-ului reprezintă conținutul digital care nu este livrat pe un suport material, utilizatorul declarând că are cunoștință de acest aspect și acceptând formatul digital al produsului, care este definit conform art. 2 pct. 11 din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

    Astfel, având în vedere că produsele furnizate reprezintă conținut digital, conform art. 16 lit m) al Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative nu aveți dreptul de a solicita retragere din contractul încheiat cu GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA, și implicit returnarea produselor achiziționate.

     Plasarea unei comenzi pe site, prin parcurgerea tuturor pașilor, echivalează cu acordul dumneavoastră prealabil expres de începere a prestării și furnizare a produselor digitale și, totodată, confirmare că ați luat cunoștință că vă pierdeți dreptul legal la retragere, prevăzut de Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul Contractului îl reprezintă vanzarea de Ebook si acces platit la servicii personalizate, precum si suport gratuit al serviciilor asociate, de către Prestator din gama de produse prezentate pe platforma M13fit x Healthy Lifestyle 2.0 sau prin alte mijloace sau canale de comunicare, Beneficiarului, în schimbul unui preț, pe bază de comandă respectiv înscriere în conformitate cu clauzele prevăzute în prezentul contract.

2.2. Specificațiile Bunurilor și Serviciilor digitale, ce fac obiectul prezentului Contract sunt comunicate de către Prestator Beneficiarului în detaliu fie prin publicare pe platformă sau în cadrul întâlnirii de informare și prezentare online stabilite între Beneficiar și reprezentanții Prestatorului.

2.3. Prestatorul își îndeplinește obligația de livrare a Ebook-lui cu conținut digital în momentul în care Ebook-ul este transmis și predat către Beneficiar, la adresa menționată de către beneficiar.

2.4. Prestatorul își îndeplinește obligația de furnizare a conținutului digital/serviciilor digitale la data la care conținutul digital/serviciul digital devine accesibil pentru Beneficiar respectiv stabilirea de comun acord a detaliilor despre servicii, iar achitarea prețului reprezintă acordul expres al Beneficiarului de începere a furnizării Serviciilor digitale.

2.5. Bunurile și Serviciile Digitale nu sunt purtătoare de actualizări, nefiind menite a fi supuse vreunor actualizări sau susceptibile de actualizare.

2.6. Accesul și utilizarea Site-ului, precum și efectuarea comenzilor/înscrierilor, respectiv achiziționarea Ebook-lui cu conținut digital și/sau prestarea serviciilor digitale sunt supuse și reglementate de prezentul document, de contractul încheiat între părți, de politicile Societății, precum și de legislația aplicabilă în materie. Folosirea Site-ului, efectuarea comenzilor, achiziționarea și furnizarea Bunurilor și Serviciilor digitale nu sunt posibile în lipsa unui acord asupra Termenilor și Condițiilor.În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile acestor documente, vă rugăm să nu utilizați Site-ul și să nu efectuați comenzi/înscrieri. 

2.7. Participarea la masterclass este la alegerea participantului, și neînregistrarea la aceasta nu va afecta desfășurarea programului. Diploma de expert este acordată exclusiv participanților la masterclass și nu conferă valoare legală.

Art.3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Prin acceptarea termenilor și condițiilor, respectiv prin comanda Beneficiarului și confirmarea comenzii de către Prestator, contractul se consideră încheiat între părți, iar clientul acceptă și înțelege în mod express beneficiile oferite în cadrul programului.

3.2 Prezentul document are valoare de contract, fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a părților și fără a fi necesară semnătura părților (olografă sau electronică). Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile convin că semnătura nu reprezintă în niciun caz o condiție de validitate a Contractului.

3.3. Contractul este valabil exclusiv pe perioada stabilită de comun acord și nu se poate prelungi în cazul în care programul nu este început la data intrării în vigoare a contractului. GHEORGHE IONUȚ-ADRIAN nu este responsabil pentru pierderea de beneficii sau eventualele prejudicii suferite de cealaltă parte în urma neînceperii programului în termenul stipulat. În cazul în care există motive temeinice și documentate pentru incapacitatea de a demara programul la data convenită, părțile vor purta discuții în vederea unei posibile reprogramări sau a modificării termenelor contractuale, cu acordul ambelor părți.

Art.4. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

4.1. Prețul Ebook-lui sau serviciilor digitale sunt comunicate de către Prestator în cadrul întâlnirii de informare și prezentare stabilite între Beneficiar și reprezentanții Prestatorului.

4.2.Plata se va putea face online, cu cardul, prin intermediul unui procesator de plăți sau prin transfer bancar.

4.3. Ebook-ul sau Serviciile digitale se pot plăti fie integral, fie în rate, în funcție de înțelegerea părților.În cazul în care Beneficiarul efectuează plata prețului prin plăți recurente Beneficiarul nu trebuie să parcurgă o procedură lunară sau anuală de plată, sumele aferente bunurilor și serviciilor digitale, ce fac obiectul contractului, urmând a fi debitate automat din contul Beneficiarului, la scadența fiecărei rate, potrivit înțelegerii părților.

4.4. Plata recurentă presupune că la data scadentă a fiecărei rate se va efectua automat plata de pe cardul introdus de către Beneficiar la prima comandă.

4.5.Prestatorul va emite Beneficiarului o factură pentru Ebook și serviciile digitale ce fac obiectul prezentului contract, scop în care Beneficiarul va furniza Prestatorului toate informațiile complete, corecte și actuale necesare emiterii facturii și a documentelor justificative prevăzute de lege.

4.6.Factura pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi regăsită adresa de corespondență electronică prin care s-a făcut inscrierea.

Art.5 GARANTIA RETURNARII BANILOR

5.1.Garantia returnarii banilor reprezintă singura modalitate de returnare a banilor. Aceasta se va putea aplica doar daca pașii din ebook au fost urmați exact asa cum aceștia au fost prezentați si nu se genereaza rezultate.

5.2. Mai mult decat atat, respectarea pașilor din ebook trebuie dovedită prin realizarea tuturor temelor din ebook-ul respectiv și dovedirea că aceste teme au fost făcute în perioadele când ele au fost trimise și stabilite.

5.3. Dacă se respectă condițiile de mai sus, la sfârșitul programului vi se returnează suma plătite pe program. Dacă o singură condiție este încălcată, garanția nu se aplică.

5.4. Plasarea unei comenzi pe site, prin parcurgerea tuturor pașilor, echivalează cu acordul dumneavoastră prealabil expres de începere a prestării și furnizare a produselor digitale, și totodată confirmare că ați luat la cunoștință că vă pierdeți dreptul legal la retragere, prevăzut de Ordonanța de urgență nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

Art.6 SECURITATEA

6.1. Nu este permisă utilizarea Platformei în scopul introducerii în mod deliberat de viruși sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv.

6.2.Sunt interzise încercările de acces neautorizat la această Platformă, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau baza de date în legătura cu această Platformă. Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor, respectiv a prezentului contract,  vă angajați sa nu atacați acest Site prin intermediul unui atac de blocare a serviciului.

6.3.Nerespectarea dispozițiilor din prezenta secțiune va fi raportată autorităților competente, potrivit prevederilor legale aplicabile, în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza Platforma.

6.4. Sunt interzise în mod nelimitativ următoarele activități desfășurate prin intermediul Platformei:

 1. defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, amenințarea, lezarea sau încălcarea drepturilor (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală) a altor persoane;
 2. publicarea, încărcarea, distribuirea sau diseminarea oricărui conținut cu caracter obscen, defăimător sau ilicit;
 3. utilizarea Platformei în scopuri care contravin reglementărilor legale, precum și în orice alt scop care excedă celui stabilit prin acești Termeni și Condiții si al prezentului contract;
 4. publicarea unor fișiere sau a altor tipuri de materiale informatice care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge sau de a afecta orice sistem sau informație;
 5. promovarea oricăror chestionare, concursuri, jocuri piramidale sau corespondență tip „chain letter”;
 6. publicarea aceluiași conținut în mod repetat (spamming);
 7. restricționarea sau obstrucționarea utilizării Platformei de către orice alte persoane. Insinuarea sau afirmarea faptului că GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA  garantează sau susține în orice mod orice afirmații pe care le faceți și/sau orice produse sau servicii furnizate prin intermediul Platformei sau în afara acesteia, în lipsa acordului prealabil manifestat în scris de către GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA;
 8. utilizarea oricăror sisteme manuale sau automatizate în vederea colectării ilicite de date personale, copierii informațiilor sau al indexării serviciilor;
 9. afectarea sau încălcarea în orice mod a drepturilor și intereselor legitime ale GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA;
 10. încărcarea de material cu conținut jignitor, ofensator sau dăunător, indecent, denigrator, pornografic, incluzând în mod nerestrictiv conținut ce pledează în favoarea, instigă sau promovează rasismul, intoleranța religioasă, ura sau agresiunea fizică împotriva altor indivizi sau grupuri de persoane;
 11. publicarea de conținut sau furnizarea accesului la conținuturi ce exploatează minorii în mod abuziv, violent sau sexual;

 GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA  își rezervă dreptul unilateral de a îndepărta orice conținut ce contravine acestor prevederi, precum și de a bloca accesul la Platformă, respectiv de a refuza prestarea Serviciilor către persoanele care nu respectă prevederile acestor Termeni si Condiții si a prezentului Contract. Blocarea accesului la Platformă și prestarea Serviciilor vor fi precedate de o notificare din partea GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA 

    De asemenea, GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA  își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva tuturor persoanelor ce sunt vinovate de cauzarea oricăror prejudicii GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA  sau Platformei, prin încălcarea obligațiilor cuprinse în acești Termeni și Condiții.

Art.7 PREJUDICII DE IMAGINE PROVOCATE PLATFORMEI

7.1. Orice prejudiciu de imagine provocat Platformei, prin publicarea unor afirmații defăimătoare, false sau care nu au fost dovedite în mod obiectiv la adresa Platformei în orice mod (inclusiv platforme de social media, dar fără a se limita la Facebook, TikTok, Instragram) va atrage răspunderea civilă a persoanelor responsabile, inclusiv obligația de a acoperi toate costurile generate pentru înlăturarea prejudiciului, angajarea de avocați, executori judecătorești, notificarea persoanelor sau orice alt astfel de cost.

Art.8 REZILIERE

8.1. Prezentului Contract va intra în vigoare la data finalizării introducerii datelor necesare pentru deschiderea contului și va continua până când va fi încetat de GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA sau de Dumneavoastră, conform prevederilor de mai jos.

8.2. Puteți să încetați utilizarea Serviciilor noastre prin trimiterea unei notificări prealabile cu termen de 30 de zile.

8.3. Putem înceta utilizarea de către Dumneavoastră a oricărui Serviciu cu o notificare prealabilă cu 30 de zile.

8.4. Putem suspenda sau rezilia prezențele  Termeni și Condiții dacă stabilim că:

 1. ați încălcat în mod semnificativ sau în mod repetat prevederile lor și nu ați reușit să remediați încălcarea în termen de 7 zile de la primirea notificării transmise de GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA în acest sens;
 2. contul Dumneavoastră este utilizat pentru activități înșelătoare sau frauduloase sau ilegale;

8.5. Vă vom notifica cu promptitudine cu privire la orice astfel de reziliere sau suspendare prin e-mail sau mijloace similare care v-au fost trimise individual, indicând motivul și orice opțiuni de recurs, cu excepția cazului în care avem motive să credem că furnizarea acestor informații va împiedica investigarea sau prevenirea activităților înșelătoare, frauduloase sau ilegale.

8.6. Încetarea sau suspendarea serviciului nu va avea ca efect stingerea obligațiilor scadente ale dumneavoastră, prezentele prevederi având aplicabilitate și pentru viitor.

Art.9 RASPUNDERE SI LIMITARI

9.1. GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații sau de orice altă natură) care poate să apară direct sau indirect din cauza informațiilor sau conținuturilor incluse sau absente în Ebook 

9.2. Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a Ebook sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, dar fără a se limita la aceasta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți.

9.3. Clientul declară că înțelege și confirmă că responsabilitatea pentru succesul personal este direct influențat de nivelul său de implicare. Clientul înțelege că toate materialele prezentate pe site și în prezentări, inclusiv, dar fără a se limita la texte, imagini și conținut audio-video, au exclusiv caracter informativ. Este important de subliniat că aceste materiale nu garantează obținerea unor rezultate identice sau similare în cazul fiecărui participant. Prin urmare, clientul înțelege că GHEORGHE IONUȚ-ADRIAN PFA nu va fi considerat responsabil pentru absența rezultatelor, în special în situația în care clientul nu se implică în mod corespunzător în program și nu respectă recomandările și indicațiile furnizate. Orice neîndeplinire a obiectivelor personale stabilite de client nu poate genera pretenții nejustificate împotriva GHEORGHE IONUȚ-ADRIAN PFA, iar clientul își asumă în mod conștient și explicit această responsabilitate.

9.4. Clientul înțelege și acceptă în mod expres că utilizarea programului furnizat se realizează pe propriul său risc și că acesta nu are scopul de a înlocui sfatul medical. Înainte de a începe orice program și de a face modificări semnificative în stilul său de viață, se recomandă clientului să solicite consultul unui profesionist medical. GHEORGHE IONUȚ ADRIAN PFA nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio problemă medicală care poate să apară după utilizarea programului. Este responsabilitatea exclusivă a clientului să-și asigure că participarea la program și implementarea schimbărilor în stilul de viață sunt
compatibile cu starea sa de sănătate și că a obținut avizul adecvat dinpartea unui profesionist medical.

9.5. Clientul înțelege și acceptă în mod expres beneficiile programului, recunoscând că acestea au fost clar prezentate și explicite. Prin urmare, clientul nu poate formula pretenții ulterioare sau revendicări împotriva GHEORGHE IONUȚ-ADRIAN PFA invocând necunoașterea sau neînțelegerea corectă a beneficiilor oferite. Orice nemulțumire sau dorință de a opta pentru un alt tip de program în urma participării la acesta este exclusă, iar clientul își asumă în mod integral responsabilitatea pentru alegerea sa conștientă și informată de a participa la programul specificat.

9.6. Clientul înțelege și acceptă în mod expres că solicitarea de returnare a banilor în lipsa rezultatelor este posibilă exclusiv în situația în care poate furniza dovezi concrete cu privire la implicarea totală în program și respectarea cu strictețe a tuturor informațiilor și recomandărilor oferite. Această cerință presupune prezentarea unei documentații relevante care să ateste participarea activă și consecventă a clientului la program, astfel încât să se demonstreze că s-au depus eforturi considerabile din partea sa în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

9.7. Clientul declară în mod explicit că înțelege și acceptă că programul nu asigură o garanție absolută privind obținerea independenței în procesul adoptare a unui stil de viață sănătos. În schimb, acesta oferă o bază și susținere pentru client în călătoria sa de transformare. Clientul acceptă în mod expres că rezultatele pot varia semnificativ în funcție de factori personali și circumstanțe unice, fapt ce subliniază complexitatea și individualitatea procesului de adoptare a unui stil de viață sănătos. Clientul este pe deplin conștient că succesul nu poate fi garantat doar prin participarea la program și că este esențial să încorporeze principiile și practicile dobândite în cadrul acestuia într-un stil de viață pe termen lung și să continuie să se educe pentru a dobândii independența. Clientul înțelege că nu este posibil să controleze aspectele unui stil de viață sănătos imediat după încheierea programului și că progresul necesită un angajament continuu și efort susținut. GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA nu poate fi făcut răspunzător pentru rezultatele individuale ale participanților, deoarece acestea depind de implicarea și deciziile luate în mod independent de fiecare client în parte. Prin urmare, clientul înțelege și acceptă că GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA nu poartă răspunderea pentru orice aspect legat de succesul sau progresul individual în cadrul procesului de adoptare a unui stil de viață sănătos.

Art.10 RECLAMATII

10.1. Pentru orice cererii, sugestii, întrebări și reclamații cu privire la program vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa contact@ionutgheorghe.com

10.2. Orice reclamație va fi soluționată, într-un termen de maxim 30 de zile. Lipsa unui răspuns nu angajează sub nicio formă răspunderea juridică de orice natură a GHEORGHE IONUT ADRIAN PFA.

10.3. Sunteți de acord să nu faceți publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.

Art.11. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

11.1. Beneficiarul se obligă să păstreze confidențialitatea față de terți, să nu dezvăluie sub nici o formă și prin nici un mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informații rezultate din/în legătură cu relația contractuala dintre părți sau altor aspecte confidențiale aparținând Prestatorului, de care Beneficiarul a luat la cunoștință în orice mod pe durata contractului. 

11.2. Obligația de confidențialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menține și după data încetării prezentului Contract. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând Prestatorului, autorilor sau terților cu care Prestatorul are relații de afaceri sau privind activitatea acestora și care este transmisă de către Prestator în executarea Contractului, precum și orice împrejurare relevantă legată de Prestator (inclusiv, dar fără a se limita la cele prevăzute mai jos), indiferent dacă această informație a fost transmisă de către Prestator sau terți, primită de către Beneficiar în formă scrisă, orală sau în orice alt mod și care se referă inclusiv dar nelimitat la:

 1. Planurile de afaceri, de marketing și financiare ale Prestatorului, precum și ale clienților acestuia și/sau ale terților cu care are relații de afaceri sau cu care intră în contact prin natura activității desfășurate;
 2. Sistemul organizatoric, informațional și de management al Prestatorului;
 3. Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor Prestatorului, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent dacă în documentele respective figurează sau nu cuvintele “confidențial” ori “proprietate exclusivă”.

11.3. Beneficiarul declară și înțelege că va folosi informațiile confidențiale care îi parvin pe parcursul executării prezentului Contract numai în interesul și în scopul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale și se obligă să nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise.

11.4 Beneficiarul este de acord cu folosirea imaginii, fotografiilor, vocii și a asemănării sale, denumite ”Informații personale”, de către Prestator în scopul promovării de către Prestator a serviciilor sale. 

11.5 Orice declarații sau interviuri, precum și dezvăluirea oricăror informații către media în legătură cu bunurile sau serviciile digitale furnizare de Prestator se poate face de Beneficiar numai cu acordul prealabil al Prestatorului, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

 Art.12 PROPRIETATE INTELECTUALA

12.1. Conținutul prezentului Platformei inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, material video, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe Platformă și sunt proprietatea exclusivă a GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA 

12.2. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe Platformă fără permisiunea expresă acordată în scris de către GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA 

12.3. Prin plata aferentă înscrierii la un curs sau alt serviuciu oferit de GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA nu achiziționați dreptul de proprietate asupra acestora; dreptul de proprietate și drepturile de autor ale cursului rămân în exclusivitate ale GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA 

12.4. Nu aveți dreptul să utilizați cursul și / sau materialele aferente cursului în scopuri comerciale. Sunteți obligat să nu utilizați cursul în scopuri ilegale, ilicite sau imorale.

12.5. Orice utilizare ilegală a cursurilor comercializate pe site-ul GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA poate conduce la proceduri civile sau penale, judiciare sau extrajudiciare, prin intermediul titularului drepturilor respective.

12.6. Sunteți obligat să despăgubiți GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA de orice daune care decurg din încălcarea obligațiilor menționate anterior sau care decurg din încălcarea drepturilor proprii sau ale terților; inclusiv pierderile economice și alte astfel de consecințe. Trebuie să despăgubiți GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA  de orice pretenții ale unor terțe părți care decurg din astfel de încălcări.

Art.13 RELATIA PARTILOR

13.1. Dumneavoastră și GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA suntem contractanți independenți și nimic din prezentul Contract nu va fi interpretat în sensul de a crea un parteneriat, o asociere în participație, o agenție, o franciză, un reprezentant de vânzări sau o relație de muncă între părți. Nu veți avea autoritatea de a face sau accepta oferte sau declarații în numele nostru. Nu veți face nici o declarație, fie pe site-ul dumneavoastră sau în alt mod, care ar contrazice nimic în această secțiune.

Art.14 PUBLICITATEA SI CONTINUTUL FURNIZAT DE CATRE TERTI

14.1. Părți ale Conținutului Platformei pot sa fie furnizate de terțe persoane. De asemenea, în interiorul Conținutului Platformei pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA  nu este responsabilă în nicio măsura asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA  nu este responsabilă asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din Platforma.

Art.15.  CLAUZA DE NECONCURENŢĂ

15.1. Beneficiarul garantează și răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurență cu activitatea Prestatorului și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuși, angajați ori interpuși ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similar cu cel pus la dispoziția sa de către Prestator.

15.2. În măsura în care această obligație este încălcată, Beneficiarul va fi ținut să acopere prejudiciul generat Prestatorului.

Art.16 FORTA MAJORA

16.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

 1. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Art.17 LEGEA APLICABILA

17.1. Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA și Dumneavoastră în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea programului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente.

Art.18 DISPOZITII FINALE

18.1. GHEORGHE IONUT-ADRIAN PFA își rezervă dreptul de a modifica Termenii si Condițiile respectiv a prezentului contract. În acest sens, aceste condiții se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare.

18.2. Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse acestor Termeni și Condiții, respectiv a prezentului contract, puteți înceta utilizarea Platformei, iar, dacă aveți un cont de utilizator deschis în Platformă îl puteți șterge.

18.3. Continuarea utilizării contului valorează după 30 de zile de la publicarea modificărilor reprezintă acceptul dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor si implicit a prezentului contract.

18.4. Continuarea accesării și/sau utilizării Platformei și a Serviciilor acesteia este considerat acordul dumneavoastră cu privire la orice modificare.

Art.19.  CLAUZE FINALE

19.1. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termene şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

19.2.  Clauzele prezentelor termene şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

19.3. Prezentele termene şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.

19.4. Prezentele termene şi condiţii nu aduc atingere niciunui alt contract încheiat între Părţi. 

19.5. În cazul oricărui conflict, inconsecvențe, neconcordanțe sau dispoziții derogatorii între prezentele Termene și Condiții și prevederile oricărui contract încheiat cu Beneficiarul respectivul contract va prevala. 

19.6. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul document (Termene și condiții), varianta actualizată fiind disponibilă în permanență, în mod gratuit, pe Site, Secțiunea „Termene și condiții”. 

m

Scroll to Top